معرفی :

فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

رتبه 14 کنکور سراسری 

مدرس آموزشگا های کنکور هدف در تهران، قلم سفید در اصفهان، مطهری در کرمان
 
مولف: کتاب های خط فکری انتشارات نشر دریافت