معرفی :

تدریس زیست شناسی به روش مفهومی 

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر در استان های تهران،البرز،قزوین و ...

طراح سوالات آزمون های آزمایشی