معرفی :

استاد ادیب شیخ بهایی

دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران با رتبه ممتاز می باشد. ایشان دارای تجربه ای شگرف در آموزشگاهها و دبیرستانهای معتبر کنکور در سراسر کشور مخصوصا استان البرز و شهر کرج می باشند.

بخشی از سوابق کاری ایشان

-مدرس عربی کنکور در برترین آموزشگاه کنکور تبریز(سنجش فرهمندان)

-مدرس عربی کنکور در برترین آموزشگاه کنکور شمال کشور(گروه آموزشی راد تنکابن)

-برترین مدرس عربی کنکور استان اصفهان

-تدریس عربی کنکور به صورت انحصاری در استان البرز ( مجتمع آموزشی آبادگران)

تالیفات ایشان

-تالیف ۱۰ جلد عربی کنکور

-تالیف ۵ جلد عربی پایه