معرفی :

مدرس مجموعه آموزشی رایان و شبکه آموزش
مولف کتاب های تخته سیاه، چهل آزمون نوبل و انتشارات مرجع
سابقه تدریس در مراکز آموزشی از جمله: سما، سعادت، جامی، اندیشه و خرد، مرآت، برهان،بنیان، دکتر حسابی، علامه حلی، فرا پارسه، باقر العلوم، مبتکران، نشانه مهر، معراج اندیشه (قزوین)، هستی (کرمان)، مطهری (کرمان)، منشور دانش (کرج)، بعثت (کرج)، میهن (کرج)، هما(کرج)، گاج (اصفهان)، گزینه دو (زاهدان)، قلمچی (اصفهان)، ابوریحان(گرگان