معرفی :

20 سال سابقه تدریس در برترین مدارس و آموزشگاه های کشور


10 سال سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی


مدرس رتبه های برتر سال های گذشته