معرفی :

سابقه تدریس در برترین آموزشگاه های کشور

مدرس رتبه های برتر کنکور

مبتکر  روش های حل تکنیکی تست های کنکور