تمدید کنکور نظام قدیم برای سال 1400 | آموزشی نو با آموزشینو

تمدید کنکور نظام قدیم برای سال 1400

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام نمود: تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم نیاز به قانون نویسی ندارد، باید شورای سنجش و پذیرش درمورد برگزاری کنکور نظام قدیم تصمیم‌گیری کند. در این زمینه به اندازه کافی قانون وجود دارد، نباید با تصویب قوانینی که ضروری نیست، باعث انباشت قوانین شویم.

خبر فوری

99/08/22 پنجشنبه:

بدین‌ وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1400 می‌رساند:

بنا به درخواست تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر بررسی امکان تمدید کنکور نظام قدیم و انجام سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سوال براساس دروس نظام قدیم و نظام جدید) در سال 1400

موضوع درجلسه فوق العاده شورای سنجش و پذیرش دانشجو (جلسه 25) مورخ 20/8/99 مورد بحث و بررسی کارشناسی دقیق قرار گرفت و مصوبه جلسه 24 شورای مذکور مورخ 22/7/99 مجدداً مورد تائید و مقرر گردید

آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، صرفا بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6 برگزار ‌شود

تمام جزئیات خبر برگزاری کنکور نظام قدیم 1400 از طریق سایت خبری نو پیگیری شده و در (همین صفحه) به روزرسانی می شود.

 

خبر تاریخ : 99/08/12

بررسی تمدید کنکور داوطلبین نظام قدیم در نشست کمیسیون آموزش :

پیرو آخرین اخبار هفتم آبان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تأیید تعداد دیگری از مواد طرح جهش تولید دانش بنیان، از بررسی تمدید کنکور داوطلبین نظام قدیم در نشست آبان ماه این کمیسیون خبر داد. خبر خوب برای داوطلبان کنکور نظام قدیم این است که بالاخره کنکور نظام قدیم تمدید شد!!!!!!!!!!!

🔴 کمیسیون آموزش با تمدید کنکور نظام قدیم موافقت کرد.

🔹 احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس از قرائت گزارش این کمیسیون درباره تمدید کنکور نظام قدیم خبر داد و گفت: در این نشست اعضای کمیسیون با تمدید کنکور نظام قدیم موافقت کرده و نامه‌ای به وزارت علوم مبنی بر اجرای نظر مجلس ارسال شده است.

🔹 موضوع برگزاری کنکور نظام قدیم نیاز به قانونگذاری ندارد و یک تصمیم اجرایی است و کمیسیون آموزش و تحقیقات پس از بررسی های متعدد به این نتیجه رسید که با تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم موافقت کند.