سهمیه کنکور1400 از سهمیه کنکور چه می‌دانید؟ | آموزشی نو با آموزشینو

سهمیه کنکور1400 از سهمیه کنکور چه می‌دانید؟

مقوله‌ای به نام سهمیه کنکور که اگر چه مخالفان بیشماری دارد اما همواره موافقان بسیاری همراه خود داشته و از این رو چالشی جانانه به حال و هوا و روزهای کنکوری دانش‌آموزان و متقاضیان خودش بخشیده است.

  • از سهمیه کنکور ۱۴۰۰ چه می‌دانید؟

احتمالا این روزها دیگر هیچ دانش‌آموز و داوطلبی وجود نداشته باشد که هیچ اطلاعی از سهمیه کنکور و نقش آن در نتایج آزمون‌های کنکور نداشته باشد. مقوله‌ای به نام سهمیه کنکور که اگر چه مخالفان بیشماری دارد اما همواره موافقان بسیاری همراه خود داشته و از این رو چالشی جانانه به حال و هوا و روزهای کنکوری دانش‌آموزان و متقاضیان خودش بخشیده است. به همین منظور ما می‌خواهیم تا در ادامه به چندی از سهمیه‌های کنکور که سالانه با هیاهو و سر و صداهای زیادی همراه می‌شود بپردازیم.

بدون شک یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین سهمیه‌ها در لیست سهمیه کنکور، سهمیه خانواده‌های آزاده و ایثارگران است. سهمیه‌ای در لیست سهمیه‌های کنکور که همواره با انتقادهای تند و زیادی از سوی متقاضیان کنکور و خانواده‌های آن‌ها همراه گشته است؛ سهمیه‌ای که اگرچه میزان آن تنها ۵ درصد تعیین شده است، اما به دلیل عدم تغییر و افزایش ظرفیت کنکور و ثابت ماندن آن با حواشی بیشماری همراه گشته است. اما نکته حائز اهمیت این است که اگرچه سهمیه امور ایثارگران و خانواده‌های شهید و آزاده تنها ۵ درصد تاثیرگذار می‌باشد اما همراه شدن آن با افزایش حد نصاب پذیرش و قبولی آن‌ها در رشته‌های ممتاز مهم‌ترین اصلی است که سبب افزایش حساسیت بیش از پیش داوطلبان کنکوری و خانواده‌های آن‌ها گشته است.

همچنین از دیگر سهمیه‌های کنکوری که باز هم با حساسیت و واکنش‌های شدید همراه گشته است می‌توان به سهمیه‌های بومی اشاره کرد. همانطوری که می‌دانید سیاست‌های بومی گزینی و اجرای لایحه سهمیه بومی یکی دیگر از سهمیه‌های کنکوری است که باز هم با اعتراض متقاضیان کنکور همراه بوده است. سیاستی تحت عنوان بومی گزینی که بنا بر تشخیص وزارت علوم سیاست نادرستی بوده و خوشبختانه به دستور همان وزارت حذف گشته است.

بدون شک از دیگر سهمیه‌های کنکور که باز هم با شکایت و نارضایتی اکثر متقاضیان و داوطلبان کنکور همراه بوده است، سهمیه اختصاص داده شده به خانواده و فرزندان اعضای هیات علمی می‌باشد. سهمیه کنکوری که دیگر در لیست سهمیه‌های کنکور جایی ندارد و طبق قوانین جدید و وضع شده با صراحت تمام از لیست سهمیه‌های کنکور حذف شده است.

بدون شک از دیگر سهمیه‌های کنکور که باز هم با شکایت و نارضایتی اکثر متقاضیان و داوطلبان کنکور همراه بوده است، سهمیه اختصاص داده شده به خانواده و فرزندان اعضای هیات علمی می‌باشد. سهمیه کنکوری که دیگر در لیست سهمیه‌های کنکور جایی ندارد و طبق قوانین جدید و وضع شده با صراحت تمام از لیست سهمیه‌های کنکور حذف شده است.