آموزشینو دوره های

آموزشینو|کلاس آنلاین کنکور، پایه و مهارتی

همکاری با بهترین مدرسین کنکور کشورافتخار ماست

آموزشینو، انتخاب درست

جستجو دوره و کلاس های آنلاین آموزشینو

دوره آنلاین عربی هشتم | آموزشی نو با آموزشینو 720,000 تومان

عربی هشتم

 • استاد حمیدرضا جعفرپور

 • طول هفته
 • 50
 • طول هفته
دوره آنلاین طرح +5G | آموزشی نو با آموزشینو 7,750,000 تومان

طرح +5G

 • استاد اساتید آموزشینو

 • طول هفته
 • 50
 • طول هفته
دوره آنلاین طرح 5G | آموزشی نو با آموزشینو 5,250,000 تومان

طرح 5G

 • استاد اساتید آموزشینو

 • طول هفته
 • 50
 • طول هفته
دوره آنلاین طرح +4G | آموزشی نو با آموزشینو 6,950,000 تومان

طرح +4G

 • استاد اساتید آموزشینو

 • طول هفته
 • 50
 • طول هفته
دوره آنلاین طرح 4G | آموزشی نو با آموزشینو 4,200,000 تومان

طرح 4G

 • استاد اساتید آموزشینو

 • طول هفته
 • 50
 • طول هفته
دوره آنلاین طرح 3G | آموزشی نو با آموزشینو 3,950,000 تومان

طرح 3G

 • استاد اساتید آموزشینو

 • طول هفته
 • 50
 • طول هفته
دوره آنلاین زیست کنکور | آموزشی نو با آموزشینو 1,200,000 تومان

زیست کنکور

 • استاد علی حسین پور

 • سه شنبه ها
 • 50
 • 18 الی 21
دوره آنلاین فیزیک جامع کنکور | آموزشی نو با آموزشینو 1,200,000 تومان

فیزیک جامع کنکور

 • استاد محمدرضا حنیفه

 • پنج شنبه ها
 • 50
 • 14 الی 17
دوره آنلاین ریاضی پایه نهم | آموزشی نو با آموزشینو 620,000 تومان

ریاضی پایه نهم

 • استاد ابراهیم رحمنی

 • پنجشنبه ها
 • 50
 • 17 الی 18/30
دوره آنلاین ریاضی پایه هشتم | آموزشی نو با آموزشینو 790,000 تومان

ریاضی پایه هشتم

 • استاد ابراهیم رحمنی

 • چهارشنبه ها
 • 50
 • 17 الی 18:30